Transdemos

Vad är demokrati? I grund och botten kan man säga att demokrati är baserat på ett lika värde för alla människor. Oavsett kön, ålder, hudfärg, klädstil, inkomst, favoriträtt, etnicitet, intelligens, sexuell läggning, religion, kroppsbyggnad, åsikter, eller något helt annat, så har vi alla och våra röster samma värde. Ingen diskriminering kan finnas i en sann demokrati.

Demokrati kommer från grekiskans ”demos” och ”kratos”, bokstavligen ”folkstyre”.

Nästa steg är att alla har möjligheten att vara med och bestämma. Besluten i moderna demokratier fattas slutligen av parlament, regeringar och domstolar, men folket ska kunna få sin röst hörd. All offentlig makt måste utgå från folket, vilket oftast görs via förtroendevalda representanter.

Transdemos

Alla länder som kallar sig själva demokratiska är inte nödvändigtvis på samma nivå. Det kan skilja sig rejält i hur pass demokratiska olika länder faktiskt är. De har olika nivåer av representation, friheter, rättigheter, grundlagar och så vidare, vilket begränsar den demokratiska kraften.

De kan även kontrollera valen genom att kontrollera valsystemet, bestämma över vilka som har eller inte har rösträtt, bestämma vilka personer som är valbara, vilket valdistrikt vissa människor ska tillhöra och så vidare. Det är faktorer som dessa som leder till att vissa ledare lyckas vinna valet varje år med landskredsseger, medan resten av världen kallar dem för diktatorer bakom ryggen.

Demokrati i Sverige

I Sverige håller vi en förhållandevis hög standard på vår demokrati. Alla har rösträtt, samt många fri- och rättigheter, som står i grundlagen. Allt som krävs för att få rösträtt i Sverige är ett svenskt medborgarskap och minst 18 års syreupptag, sedan kan du till och med rösta i svenska val även om du bor utomlands.

Demokrati i Sverige

Några av våra rättigheter inkluderar rätten att tycka och tänka fritt, inklusive gällande religion, samt tryck- och yttrandefrihet. Det innebär att vi får säga, skriva och fundera på vad vi vill – men även att alla andra får göra det. Det gäller att visa respekt för andras rättigheter om man vill utnyttja sina egna.

Det finns begränsade rättigheter även i Sverige, främst då i form av lagar. Vissa av dem är striktare, du kanske exempelvis blir av med en annan rättighet på grund av att en lag förbjuder den. I andra fall är lagen mindre hård. Trots att vi till exempel inte har en öppen marknad för spelbolag så kan vi fortfarande spela på svenska online casinon helt lagligt och skattefritt. Detta eftersom bolagen som äger dessa casinon är registrerade och licensierade utomlands, fast inom EU, så som med InstaCasinos licens från Malta.

Problemet med röstningssystemet (First-past-the-post)

När vi röstar i politiska val så används ett system som kallas för ”first-past-the-post”. Det går ut på att ange alla alternativ på en blankett, varpå väljarna markerar sin kandidat på blanketten och den som i slutändan fått flest röster vinner. Det är inte det sämsta systemet, men som CGP Grey så elegant förklarar är det inte heller det bästa.

The Problems with First Past the Post Voting Explained

Se gärna resten av hans videoserie om ”politik i djurriket”, som förklarar många relaterade frågor på ett väldigt enkelt sätt.

Demokratiskt val